Archiv rubriky: Vše se vším souvisí

Všechno se vším souvisí

Ano, vše se vším souvisí, a to jak se komplexně staráme o tělo, svoji duši a psychiku, se projevuje navenek. Buď se nám organismus odmění celkovou vitalitou a zdravím, anebo naopak nemocí a únavou.

Nikdy nestačí jen cvičit, nebo se pouze dobře se stravovat, anebo se udržovat psychicky svěží. Všechny tyto tři věci jsou součástí našeho organismu. Když zanedbáme jednu z nich, nebudeme nikdy celistvě v pořádku a zdraví. Ideálním stavem je, udržovat mezi psychikou, tělem a duší vyrovnané skóre – zdravou rovnováhu.

A jak se o tuto „mocnou trojku“ starat?
  • Fyzičku si udržíme zdravým stravováním a pravidelným pohybem v rámci našich fyzických a finančních možností. Důležitou roli hraje nejen cvičení, ale rovněž pravidelný pobyt venku, pohyb venku a ideálně v zeleni a přírodě. Jen tak se organismus okysličí, dostatečně „dobije baterky“ po práci a celkově se osvěží, zvitalizuje.
  • Duševno podpoříme četbou knih a studiem toho, co nás zajímá, poslechem hudby, kulturními zážitky a v podstatě praktikováním jakéhokoli hobby, které nás inspiruje, baví, přináší radost. Takové, které nás nejen těší, ale i dává nové poznatky a mnohdy nás celkově vnitřně posunuje v životě dál….
  • Psychice pomůžeme nejvíce, budeme – li naladěni pozitivně, a případné starosti si moc nepřipustíme. Ono by nám to v konečném důsledku stejně nepomohlo. Ba naopak by nás to více deprimovalo a přivedlo do stavu poraženectví. Být naladěn optimisticky a pozitivně je celoživotní program, který prospívá zdraví, životnímu elánu a i náhledu na dennodenní život a situace, které přináší.
Přístup k životu

K nutné a nezbytné součásti léčení fyzických neduhů také patří nejen léčba samotného těla, ale současná léčba duše a psychiky. I zde v mnohém působí naše psychika na zhoršení či zlepšení zdravotního stavu. Roli hrají stav duše, psychiky a mezilidské vztahy, které silně ovlivňují naše tělesné zdraví.

A s jeho ovlivňováním se pojí náš přístup k životu. Neboť životní přístup – tedy to, zda jste aktivní společensky, pohybově, duševně (učením se něčemu po celý život – a zde je obrovské množství možností) i to, zda jste povahou optimista či pesimista, zda podléháte stresům, tlakům v životě, anebo se s nimi dokážete vypořádat s úsměvem, toto vše ovlivní naše tělesné zdraví a kondici.

Přístup k životu, to je vlastně naše životní filozofie, kterou preferujeme a žijeme.

Pokud se máme něčeho zbavit – nemoci, nezdravých stereotypů a vzorců, tak se musíme zamyslet a pozastavit nad svým způsobem života. Vybudovat v sobě něco nového – ozdravného pro nás samotné, naše nemocné tělo a způsob života.

Při budování toho nového vycházíme z tzv. holistické filozofie, která má prospívat celé bytosti – tělu, mysli, duši. Pokud totiž pomíjíme jedinou z těchto tří oblastí, nejsme celiství. Nezáleží na tom, kterou z nich začneme, pokud později zapojíme i druhé dvě.

Jestliže začínáme na fyzické úrovni, pracujeme s výživou a učíme se, jak strava ovlivňuje náš fyzický stav. Chceme dát tělu to nejlepší – výživné látky – vitamíny, minerály, bílkoviny, jednoduché cukry, atd. Ke stravě přidáme cvičení, takové, které zvládneme a je nám prospěšné a udrží nás v kondici – přiměřené našemu stavu a možnostem. K tomu přidejme některou z rehabilitačních metod alternativní medicíny jako reflexní terapii, masáže, akupresura aj.

Na mentální úrovni lze provádět nejrůznější relaxace, aromaterapii, muzikoterapii, arteterapii, colorterapii, meditace, afirmace, silvovu metodu.

Na duševní čili duchovní úrovni pak přemýšlíme, jak a co denně činíme, říkáme, jak žijeme. Zdali to či ono prospívá vám, vašemu okolí, vašemu zdraví. Zde doporučuji číst, studovat, setkávat se s lidmi různých mentalit a názorů. Jen tak se lze dozvědět a zjistit, zdali se vaše životní cesta ubírá tím správným směrem. Je nutno si vyzkoušet, třeba i intuitivně, co se konkrétně vám líbí a co nikoli.

Žádná terapie ani člověk neodpoví všem na všechny otázky.

Mějte jen na paměti, že vše toto je součástí vás a že jak s jednotlivými částmi sebe, s tělem, myslí i duchem zacházíme, tak se projevuje v nás i navenek. Je to dlouhodobý proces, jde to pomalu, někdy lépe, jindy hůře. Chce to vytrvat a nepolevit, a jestliže se projeví nějaký neduh, vždy se zamyslet nad souvislostmi v našem životě.

Žít, nejen přežívat

Podstatou úspěchu je tedy umět správně žít, nejen přežívat. A to je těžké, ale lze to. A velmi dobře. Mozaika umění žít, nejen přežívat, je složena z mnoha střípků. Sestává z nových způsobů myšlení a nazírání skutečnosti. Z nových a jinak praktikovaných činností s tím spojených. Je skryta v pravidelném každodenním cvičení mysli, těla i psychiky. Její součástí je zdravý životní styl, kam patří zdravé stravování a životospráva, dostatek pohybu a pohoda ve vztazích – osobních, pracovních, obecných. Zdravým stravováním nemyslím vegetariánství, nebo vzdání se všech dobrot na talíři. Jen je tím míněna správná skladba jídelníčku a jakási přiměřenost.

Mezi střípky mozaiky umění žít patří:
  • Zdravá výživa
  • Pozitivní myšlení
  • Jóga a Meditace
  • Čakry a Aura
  • Mantry a Mudry
  • Afirmace a vizualizace
  • Colorterapie a Muzikoterapie

Vizualizace se s afirmacemi a meditacemi úzce pojí, stejně jako správná a vhodná New age hudba ke cvičení jógy, k meditacím a relaxacím. Relaxace má blízko k meditaci, s níž je propojena. Je hodně přínosná. A není to žádná ztráta času, nebo přepych. Protože pokud rovnoměrně dělíte práci s odpočinkem, a dopřáváte si relaxaci, jste pozitivní, v pohodě a můžete lidem okolo více dát.

Když však jen makáte a nedáte si pauzu, jste blízko vyhoření a kolapsu svých sil. A požadavky okolí vás často obtěžují. Vše má být v rovnováze. Jinak budete stále jen přežívat, a ne žít…Žijte s radostí, láskou, elánem a chutí…Vnímejte každý den, každou jeho minutu a okamžik. Protože žádný se již nikdy nevrátí. Nenávratně se ztratí v minulosti.

Rčení, které říká, „Žij tak jako by to byla poslední minuta tvého života“ je hodně pravdivé. A proto žijte naplno, radujte se ze všech drobných každodenností (úsměvů okolojdoucích, svitu slunce, rozkvetlých květin, ranní kávy i pohody na pracovišti).

zvonky