Archiv štítku: vozualizace

Meditace se pojí s vizualizací

Meditace je součást jogy, relaxace spolu s afirmacemi a vizualizacemi je nedílnou příjemnou a prospěšnou součástí každého bytí a života.

Neodmyslitelně patří k józe a zklidňování mysli i duše. Od počátku neplatí dogma, které tvrdilo, že meditace je součástí praktikování náboženství. Ne, je to péče o to nehmatatelné v nás – péče o duši tak aby vysvitla a souzněla s naším tělem.

Jako meditaci rozumíme různé praktiky prohlubování soustředění. Jejím cílem je zklidnění mysli i těla. Je to jakési odpoutání se od sebe sama a v momentech toho nejvyššího zklidnění mysli (jakého jsme v momentální situaci schopni), dosáhnout určitého vhledu. Vhledem rozumíme nazírání nějaké situace nebo života objektivně, v klidu, tak nějak odosobnění a bez emocí. Může jít o vhled týkajíc se osobní situace, nebo obecný – životní. 

Meditací existuje nepřeberné množství, stejně tak jako je nepřeberně způsobů jak meditovat. Mezi meditace se řadí i modlitby, zpívání manter a afirmování s vizualizací. A meditací může být i váš tvořivý projev, při němž dokážete úplně zapomenout na okolní svět – tanec, zpěv, cvičení, turistika, chůze v přírodě, malba, kresba, fotografování, sochaření nebo výroba keramiky, šperků, pletní, drhání, atp.  V podstatě cokoli, co vás baví a odvede od vnějšího světa, shonu a dokážete se do této činnosti ponořit a vychutnat si ji. A k meditaci bych (v souhlasu s mistrem Osho) rovněž přidala denní rozmýšlení, přemítání, představy a snění. I to je způsob jak se také dá meditovat.

Zde má každý na výběr, co mu nejlépe sedí – dle povahy, nátury, anebo momentálního psychického rozpoložení.

K tomu jen nutno dodat, že meditovat bychom neměli nikdy, když jsme rozzlobeni, rozrušeni nebo jinak emočně rozladěni. Zcela jistě bychom nedosáhli správného zklidnění.

Pokud se nám něco takového stane, ideálním způsobem uklidnění je prodýchávání – soustavné a soustředěné hluboké nádechy a výdechy. V případech krajní nouze pomáhá i sklenka studené vody. A pak opět dýchat. A jakmile se zklidníme, můžeme meditaci začít praktikovat.

Nebudu se zde rozepisovat o tom, která kdy která vznikla, a která škola či filozofický směr ji vynalezl a praktikoval. To je pro samotnou meditaci nepodstatné (tedy pokud nestudujete přímo některé filozofické učení). K tomu vám dopomohou lépe odborné knihy.

Příklady druhů meditací

Meditace zklidnění mysli patří tzv. pokojné meditaci, která rozvíjí klidnou mysl. Je to hluboké soustředění se na jeden bod – dech, špičku nosu, plamen svíčky, chůzi.

Meditace vhledu je meditací, která rozvíjí vhled do podstaty mysli. Je to tzv. analytická meditace, nebo též meditace pronikavého vidění.

Meditace s Mandalou –  Mandala je obrazec, který lze považovat za nadkulturní symbol jednoty a rovnováhy. V mnoha kulturách je odpradávna používána jako prostředek sloužící ke zklidnění mysli a k meditaci.

Meditace s Mantrou – patří mezi transcendentální meditace a spočívá ve zklidnění mysli pomocí zpěvu a speciálních zvuků manter.

Meditace Osho – je meditací mistra Osho, a je to fyzické cvičení vedoucí k vnitřní koncentraci. Cvičení trvá hodinu a je členěno do pěti fází, které doprovází hudba. Osho k meditaci používal mnohé (pro učence, mistry a guru nezvyklé metody), třeba i smích.

Jak správně meditovat

  • Meditujte denně, nejlépe ráno nebo večer.
  • Vyhraďte si určitý čas na meditaci (10 – 30 minut).
  • Vytvořte si pro meditaci vhodné prostředí – meditujte sami a v klidu, zapalte si svíčky, tyčinku, aromalampu (vůně pomáhají), pusťte si tichou relaxační hudbu (sluch je součástí meditačního rituálu).
  • Meditujte očištění (po koupeli, sprše).
  • Meditujte v čistém a ideálně světlém oděvu.
  • Správně dýchejte – 3-5x hluboce a vědomě nadechujte a vydechujte, pak dech zklidněte na co nejpomalejší.
  • Pokaždé, když se nadechujete, snažte se evokovat si mír a pohodu, při výdechu že vypouštíte z těla neklid a škodliviny.
  • Nikdy neusedejte k meditaci rozrušení a neklidní nebo s jinými negativními emocemi.
  • Meditujte uvolnění a opravdově, zvýšíte tak potenciál meditace samotné.
  • Meditujte se vzpřímenou páteří a v pro vás pohodlné poloze (v tureckém sedu, v lotosovém sedu, ležmo, stojmo, vkleče, vsedě na židli), tedy tak abyste meditaci v této jedné poloze zvládli.

meditace3